2007-11-17

Mi verkas denove

Mi ofte ne skribis en tiu-ĉi blogo ĉar mi havis malfacilaĵojn kun la supersignoj – sed finfine mi trovis sistemon pli facilan – mi uzas la alt-butonon kaj numeran kodon! Tiel mi povas skribi rapide kaj sen reiri al tabelo.
Mi tradulos la usonlingvan blogeron bladaŭ – mi verkis tion dum momento de kolero kontraŭ la kulturo de malamo kion la usona registaro nuntempe flegas en Usono.

2007-11-01

En la usona

NEANDERTHALS EXPULSE ILLEGAL IMMIGRANTS
(dpa) Southern Turkey. A group of determined Neanderthals, the Neanderthal Minute Men, repulsed the attempt of Homo sapiens to enter Europe. One of the illegal immigrants captured and repatriated to Africa, a 4 and a half foot high woman named Lucy was carrying a child. She spoke to the reporter using a medium termed ‘human language’. Though the Neanderthal Minute Men could not communicate with the Homo sapiens illegal aliens, since they only possessed a system of grunts as opposed to the element the Homo sapiens call language, the message was clear: Europe belongs to the Neanderthals and the Homo sapiens are not welcome. “Entering Europe illegally is illegal,” grunted one of the Neanderthal women. The Homo sapiens, adorned with woven clothing and beads were seeking refuge from environmental calamities in Africa in the land ruled by animal skin covered Neanderthals living in caves. The Homo sapiens brought with them the wheel and many domesticated animals but the Neanderthals want none of that. A leading Neanderthal grunt person, Lu Dops, railed against the invasion from the south, bringing with it new ideas and new thought, things that the Neanderthals had no desire to foster in THEIR Europe. “Europe must remain Neanderthal,” Dups grunted, “none of those hairless Africans should dilute the purity of our race and culture!”
Another Neanderthal leader, Tan-credo, from a central snowy area, claimed that southern Turkey was a third world region that should be separated from the pure Neanderthal parts of the north. Despite his non-Neanderthal sounding name and looks, Tan-credo insisted on the purity of the race and the menace from the foreign Homo sapiens with their propensity to decorate cave walls with useless drawings which they called ‘art’ in their “language”. “True Neanderthals worship might over mental, brawn over brains!” he declared in a dpa interview. “I am a red-blooded Neanderthal whose parents came here and became true Neanderthals without those warm-hearted liberals!”
Footnote to this news flash: Several tens of thousands of years later, the Homo sapiens made the Neanderthal extinct, extending civilization around the world, developed language into a universal tool, created many useless things like music, literature, poetry, painting, sculpture, science and more. Lu Dops and Tan-credo became meaningless fossils in the record of the Neanderthal.

2007-10-21

La 'angla' lingvo

La usona estas lingvo - mi ne scipovas la anglan.
La britanoj ofte mokas nin en Usono ĉar ni ne parolas korekte - laŭ iliaj ideoj. Sed ĉar ni vivas en alia ĉirkaŭaĵo ol ili ni uzas la lingvon adaptitan al niaj bezonoj, ne al iliaj. Ĝuste tiuj kun diversaj ĝermanaj lingvoj kiel gepatra lingvo havas egajn problemojn uzi la anglan kaj la usonan ĉar ili modelas sian parolon kaj skribon laŭ siaj gepatraj lingvoj. Mi havas du gepatrajn lingvojn - la usonan kaj la germanan. Mi ne nur instruas la usonan ĉe universitata nivelo ĉitie sed ankaŭ la ielon instrui la usonan al ontaj lernejaj instruistoj. La usona (kaj ankaŭ la angla) malfacilas pro la uzmaniero (ekz. do-fronting) kaj korekta pronuncado (ŝoviĝo de tona akcento en vortfamilio kun sekva malfortigo de vokalsonoj kaj 'ŝva-igo')kune kun intonacio (saltu-supren-paŝu-malsupren).
Se vi guglas 'World Englishes' vi trovos informojn en diversaj angladevenaj lingvoj. Ĉe la Universitato de Florido oni havas apartan kurson kun tiu titolo. En mia kurso ĉe la Florida Atlantika Universitato ni havas kurseron pri tiu temo. Mi ne ĉiam komprenis la anglojn, la aŭstralanojn aŭ aliajn kiuj scipovas 'la' anglan. Ĉar ne ekzistas akademio de la angla, ne ekzistas unu sola modelo. Ni havas niajn proprajn vortarojn kaj sintakson, ortografion, kaj uzmanierojn en la usona. Ekzemple, en la vortaro kanada la vorto 'edziĝo' nun havas difinon: "unuigo leĝa de du personoj" - en la usona: "unuiĝo leĝa de viro kun virino". La malsamaj leĝsistemoj kaŭzas malsamajn difinojn de vortoj.

2007-09-15

La usona mensogo

La plej granda problemo de Usono troviĝas en la fakto ke la usonanoj serĉas kvadratan cirklon. Mi klarigu: unuflanke ili volas esti uniĝintaj, aliflanke ili estas tre egoismaj. La unuan flankon oni vidas en ilia fervorega amo de la flago usona kaj al ĉiuj aĵoj naciismaj. En ilia “Ĵuro al la flago” ili diras: “Mi ĵuras lojalecon al la flago de Unuiĝintaj Ŝtatoj de Ameriko kaj al la lando kion ĝi reprezentas – unu nacio sub dio kun libereco kaj justeco por ĉiuj”. Ili ŝatas komenci publikajn eventojn kun tiu ĵuro kaj la infanoj de la lernejoj bezonas komenci la tagon pere de ĝia deklamado.
La Problema: la ĵuro kaj la flago (kiu reprezentas unuecon) estas mensogo. Tion oni povas konstati ĉiutage en la usonaj tagĵurnaloj. Hodiaŭ ekzemple la Sun Sentinel de Fort Lauderdale raportis pri la kondiĉo de domasekuro en Usono. Kelkiuj volas nacian asekuron ĉar en ŝtato kiel Florido la popolaro estas tro malgranda por asekuri la domposedantojn de la ŝtato. Do reprezentantoj publikaj proponis nacian asekuron por domoj. Tuj venis akra rifuzo de multaj usonanoj aliparte. Ili diris ke se oni elektas vivi en danĝera regiono kiel la Florido oni devas ‘pagi la prezon’ kaj ne kredi ke la aliaj usonanoj subtenos tiun ‘vivstilon’ (la vorto kion ili uzis). Nu, mi memorigos vin, tiu estas la insulto kion ili ankaŭ uzas por bastoni gejojn – ĝi estas malbona, ni povus diri ‘malusona’ vivstilo! Ĉiu respondecas por sia propia ‘vivstilo’. Sekve, se vi ne havas ‘vivstilon’ sankciatan per aliuj, vi ne vere apartenas al la ‘bona socio usona’. Florido devus esti ŝtato nur por riĉuloj kiuj povas rekonstrui siajn domojn post uragano. Ne kontu kun la helpo de aliaj usonanoj se vi volas flegi tian vivstilon de loĝi en Florido! Ne ŝajnas esti tre ‘unuiĝinta’ en miaj okuloj!
Tiel la simboloj de nacia unueco estas mensogoj.

2007-09-13

La maljusteco de la angla/usona lingvoj

Hodaiŭ mi ŝatus skribi pri la maljusteco de la usona/angla lingvoj.
Ĉar mi parolas la usonan denaske, mi povas akcepti poŝtenojn kiuj estas fermaj al ĉiuj kiuj ne parolas aŭ la anglan aŭ la usonan denaske. En multaj partoj de la mondo oni serĉas instruistojn de unu de tiuj du lingvoj sub la kondiĉo ke estu denaska parolanto. Do por mi la mondo estas malferma labormerkato. Mi povus trovi laboron en Azio, Afriko, Eŭropo, kaj en la landoj de la Amerikoj kie ne poroliĝas la usona/angla. Krome, eĉ en Usono, mi havas grandajn ŝancojn, ĉar la loĝantaro ne usonparolanta ĉiam kreskas pli kaj pli.
Krome, kiam nedenaskaj parolantoj de la usona/angla uzas unu de tiuj lingvo, ili ofte ŝajnas esti malinteligentaj aŭ malĝentilaj. Aparte germanoj, nederlandanoj, skandinavoj havas tre malagrablajn manierojn de uzi la usonan/anglan tiel ke ili ŝajnas esti krudaj, arogaj kaj mallertaj. Parolantaj de latindevenaj lingvoj ŝajnas esti naivaj kaj afektaj, sin firma ideo de tio kion ili volas diri. Mi povus daŭrigi pri la impresoj kiojn nedenaskaj parolantoj faris uzante la anglan/usonan sed estus kvazaŭ ripetado post ripetado. Tio venas el la apartaj pragmatiko kaj diskurso de tiuj du lingvoj. Ankaŭ la aparta intonacio de tiuj du lingvo defias novlenantojn, tiel ke oni perseptas ilin kiel malcertuloj aŭ eĉ friponoj.
Pri la interna klaseco de la angla/usona:
Ĝis la konkero de Anglio fare de la Normanoj ĉe la Batalo de Hastings en 1066 sub Vilhelmo la loĝantoj de Anglio parolis aŭ la anglosaksonan aŭ la malnovan skandinavan aŭ miksan formon de tiuj du. Tiuj lingvoj, samkiel la moderna islanda, estis fakte tre demokrataj lingvoj ĉar ilia vortprovizo estis hejmdevena. Por krei novajn vortojn oni uzis sistemon similan al tio de Esperanto. Oni ne bezonis studi la latinan aŭ la malnovgrekan aŭ la francan por diveni la signifon de novaj vortoj. Pere de prefiksoj, sufiksoj kaj kunmetitaj vortoj aŭ pere de pli, ni diru, poetika pliĝenraligo de difino de vorto oni ne bezonis neologismojn. La enhavo de ĉiu teksto estis je la kompreno de ĉiu parolanto de la lingvo. La konkerintaj Normanoj parolis la francan kiel nova elito, nova reĝanta klaso. Por sukcesi en la socio oni devis lerni la francan aŭ regi ĝin ekde la nasko. Iĝinte la nova reĝantoj rimarkis ke ili superis al la pleboj kaj proletoj pere de sia lingvo. Tiam venis en la jaroj 1340 la Senkompata Rikoltisto, la pesto, al Anglio. Nun la plebanoj malaperis. La nobluloj ne plu havis laboristojn. Ili mem nur trinkis vinon en siaj kasteloj kaj ne sciis labori – nek bredi brutojn, nek konstrui vagonon aŭ barelon, nek purigi planĉon. Por laborigi la kamparanojn, nun pokaj, ili devis lerni la anglosaksonan, sed ili neniam plene regis ĝin. Samtempe ili konsciiĝis ke lingvo estas povo. Lingvo kun tre kompleksa vortprovizoro por akademiaj aĵoj servis kiel blokado al la atingado de scio por povruloj. Do la angla, aparte la angla, kompleksigis la vortprovizoron mantenante la klasan sistemon. En pli (sed ne tute) egalecema Usono la vortprovizoro regresas al antika sistemo de prefiksoj, sufiksoj, kunmetitaj vortoj kaj popolismoj por evolui. Klaskonsciaj britoj ofte plendas pri la usonanoj ke ili ‘inventas’ vortojn por anstataŭi anglajn vortojn kiu “jam ekzistas”. Memkompreneble tiu malegaliga kompleksaĵo ege plaĉas al la akademielitoj en Eŭropo, Afriko kaj Azio., Uzante la anglan (kaj foje la usonan) kiel akademia lingvo ili povis sin apartigi de la ‘pokscia plebo’. Ili povas lingve elstari kiel veraj doktuloj kiuj scipovas sekretan kodon, la anglan. Kaj en anglalingvaj kaj usonlingvaj landoj la ‘veraj kleruloj’ havas grandegan vortprovizoron dum la nekleruloj murmuras kaj grumblas basnivele. En Usono aĉeteblas multaj libroj kaj kursoj kiuj proklamas ke riĉa vortprovizoro estas ŝlosilo al sukceso. La ekzamenoj por akceptado en usonaj universitatoj estas 50% ekzamenoj pri vortprovizoro – ne pri veraj scioj. Kaj la plebanoj akceptas tion sindemande, sinribele.
Do, tial mi favoras Esperanton. Ĝi estas aliro al vera mondo de scio kaj scienco, ne la aparta kodo lingva de speciala etnio (la usona).

2007-09-12

Lando historimanka, identecmanka

Kiam mi instruis en publikaj lernejoj ĉitie en Usono surprizis min la malscio de la usonaj lernantoj pri sia propra lando. Oni kredu ke la ĉieestaj usonaj flagoj kaj la ĉiutaga recitado de Promeso de Sindono (Mi promesas sindonon al la flago de Usono kaj al la lando kiun ĝi reprezentas. Unu nacio sub dio nedividebla kun justeco kaj libereco por ĉio) indikus grandan scion pri la nacio. Vi devas scii ke en Usono on vidas la usonan flagon en ĉiaj partoj: vestaĵoj, fenestroj, aŭtoj, en ĉiu publika ĉambro. La televizaj reklamoj estas en la naciaj koloroj. Estas la plej naciistia lando, kion iam ajn mi vizitis, kaj mi vizitis 48 landojn. Sed la usonanoj ne scias ion ajn pri sia patrio! 20% de la universitataj studentoj povas trovi sian landon en monda mapo sen nomoj! De 103 studentoj en mia 9a nivela klaso neniu povis diri la jarcento en kio la unuaj angloj alvenis al Usono. Ili ne scias kie ili estas aŭ de kie ili venas. Kiam mi petas miajn studentojn priskribi la vorton ‘libereco’ la usonanoj diras ‘flago’, ‘nacio’, ‘Usono’, ‘Statuo de libereco’ – se ili estas blankaj! Se ili estas afrikdevenaj: libereco de sklaveco, egaleco, eduko. Do por blankaj usononanoj libereco estas naciismo. Nenio alia grupo asocias liberecon kun naciismo.
La usonanoj ne scias de kie venas, de kie venas, pri la lokoj kie ili loĝas, kiel funkcias sia lingvo. Ili nur volas trudi al aliuj sian vivmanieron. Ili kredas ka ilia vivmaniero estus pli pura, pli justa de io de ke aliaj. Ili eĉ ne komprenas la argon de sia starpunkto, tiom naivaij estas ili.

2007-09-03

Usona imperio?

Imperio usona
Hodiaŭ, la 3an de septembro, publika (ni diru registara) televid-sendoprogramo prezentis Usonon kiel imperion – tio estas imperio monda de paco, bonvivo, mondamo. La usona armeo estus garantiulo de harmonio monda. Oni montris usonajn soldatojn en uniformo kamufla kun akcento nazsonora de Ohio patrolantajn vilaĝojn en Malio, la Filipinoj kaj Ĝorĝio. Ĉiam oni vidis usonan soldaron kun maŝinpafilo direktita kontraŭ la neusonanoj dum aliaj usonaj soldatoj zorgis pri la sano kaj bonstaro de la tieuloj. La mesaĝo estis timo – timego ke aliuloj povus neakcepti usonecon. La Pax Americana, la paco usona, restas sur kadukaj subteniloj.
Sed plej grava penso estas tio: se Usono estas imperio, kiu estas la imperiestro? Kaj kio estas imperiestro? Ĉu oni atingis la epokon de Cesaro? Ĉu la usona ŝtatestro estas imperiestro? Kion signifikas tio? Ĉu la presidento de Usono estus iu demidieskulo aŭ eĉ dieskulo plena en mondo nia?

Usona obstineco

Hodiaŭ mi volas skribi pri samseksemo en Usono. Estas tre grava temo ĉar ĝi direktas kvazaŭ ĉion en Usono. Ĝi definas la ideon de vireco kaj kiel viroj en Usono sin komportas. Definas kion ili timas, kion ili evitas, kion ili faras por antaŭenigi sin kaj antaŭeniĝi (mi danzas al Esperanto ke mi povas fari tiun diferencon kiu apenaŭ eblas en multaj etnikaj lingvoj).
En Usono en la unuaj jaroj de la lernejo la knaboj interluktas. La instruistoj ŝajnigas ne vidi tion. “Kanboj estas knaboj” (boys will be boys) estas proverbeska pensparadigmo usona. Do la knaboj establas ‘bekpikantan hierarkion’ en kio la plej mola knabo estas ĉe la plej malalta fundo. Kio okazas kun la knaboj ende tiu? Unue, la hierarkio neniam restas stabila. Ĉiam ĉiu tratas supreniĝi. EĈ la lastulo ne volas resti tie kie li estas. La pozicio de la suprulo adas en dubo. Lia defendo dependas de lia vireco aŭ ŝajna vireco, lia refuzo akcepti ŝanĝon, lia firma konstanteco eĉ kiam li ne plu pravas. Estas anglosaksona concepto nomata ‘stalwartness’ en la angla kiu ne tenas egalan tradukon en Esperanto. En Esperanto tio estus ‘obstineco’ kiu venas de latina obstinare, esperante: insisti pri aŭ *Ĉestari (kio ne ekzistas en Esperanto). Eble oni povus traduki pere de staradi. En la angla ne estas malvirta eco kiel en aliaj kulturoj. Sed la angla kulturo faras de multaj malpozitivaj ecoj pozitivajn. Tiel la angla kulturo sukcesas en monda merkato. En anglosaksona socio vi povas superi malgraŭ via maljusta pozicio se vi restas ‘stalŭarta’ do obstina, en la defendo de via (malprava) pozicio ĝis kiam aliuj akceptas la maljustan posición kiel pravan. Tiel agas Bush, tiel agis Blair. Oni imponas sian vidpunkton ne pere de eŭropa argumentado aŭ pere de África eksplikado aŭ azia komparado sed pere de simpla obstina, stalŭarta neĉesado. Oni rifuzas kompreni la ideojn de la alia flanco ĉiam kaj ĉiam ade kaj senhalte. Iam ajn la alia flanco cedas pro nura-pura laco. Tiel la anglosaksuloj regas la mondon, ende Anglio kaj Usono ĝis la angla malplimulto de Sudafriko kaj la senhontaj aŭstralianoj. Ili ne cedas – ili fakte ne akceptis la verecon. Ili obstinadas. Ili simple daŭras-daŭras kaj neniam cedas. Ili inventas novajn argumentojn, ne interesas ĉu vere aŭ ne.
Iu kiu pensas ne havas lokon en Usono. Superulo estas tiu kiu povas obstini prave-neprave. Estas socio de muskoloj ne de cerbo. Bush gajnis super Gore ĉar li pozicionigis Gore kiel pensanto. Vera usanano ne pensas. Vera usonano agas! Kaj tiu usonano nur demandas poste.

2007-09-02

Usono malamas fremdulojn

Bedaŭrinde Usono akceptas maltoleremajn fremdulabomenigajn paroladojn. Tiaj abomenaĉoj estus leĝe prohibitaj en Germanio. Sed en Usono oni akceptas ksenofobion kiel io tolerebla! Hodiaŭ en Herald de Miami iu aĉa George Will predikis kontraŭ Eŭropo. Vi devus scii ke la usonanoj ŝatas denunci Eŭropon kiel iu aroganta memaman kontinenton kiu ege pekis kaj kiu nun volas prediki justecon al Usono kiu estas – memkompreneble – multe pli justecama kaj pli bona ol Eŭropo. Mi hontas pri tiuj usonanaĉoj kaj hontas esti usonano en ilia kompanio. Aliaj estas malferme racismaj kiel Jonathan Goldberg, judo kiu abomenas la negrulojn ĉilande. Kaj la ĵurnaloj kiel la Herald-aĉo publikigas iliajn skribaĵacjojn!
La usonamaj poloj devus scii ke tiuj ĵurnalistoj multe primokas Pollandon kaj la polan popolon. La poloj subtenas plenkore Bush-an registaron kiu maldegnas ilin.

2007-08-15

Mia novo blogero

Mi ne skribis ekde longa tempo ĉar mi estis kaj estas ocupada kun mia disertacio aŭ por tiuj kiuj ne konas la usonan universitatan sistemon, kun la raporto pri mia scienca esplorlaboro. Mi devas respondi al komitato de kvar profesoroj kiuj kritikos mian laboron. Memkompreneble mi nokte ŝvitas dumdorme pro tio.
Krome, mi ekpensis metodon por apliki la ĉapelitajn literojn (kiuj ne estas eroj de litoj malgraŭ la ebleco de kunmetita vorto). Antaŭe me enkopiigis liston da tiuj Esperantaj literoj en la pagoj kaj uzante ilin mi kopiis. La problemo estas ke kostis multan tempon kaj krome ke ĉiam kiam mi volis uzi ilin, aperis spaco neutila inter ili kaj la resto de la vorto – do mi peridis tempon. Finfine mi malkovris ke me povas uzi literon ‘x’ apud ili kaj ĉe la fino de mi skribado mi uzos ‘trovu kaj anstataŭigu ĉiujn’.
Mi devas raporti al vi ke me kontatiĝis kun alia gejo kiu interesiĝas pri la havaja lingvo. La maleco kun mi: li flue parolas la havajan! Mi volas lerni de li. Kaj li klarigis al mi KIAL la havaja kulturo plaĉas al mi tiome: la havajanoj kredis pri la konekto de la inteco kun la anteco kaj la onteco – same kiel mi. Mi malsamas je la usonanoj ĉar mi ĉiam pensas pri miaj antaŭuloj. Kia malŝarĝigo por mia menso! Mi finfine komprenas kial mi tiom emas je la havaja spirito.

2007-07-26

Por kompreni la malprofundecon de usonanoj, legu tion!

Usono estas la lando de nur-mi-nun-eco. Por kompreni tion, se vi scipovas la usonan, legu http://realestate.msn.com/Improve/Green/Article_mw.aspx?cp-documentid=3609262&GT1=10233 de vera usona novaĵagentejo mem. Finfine la usonanoj ne konsideras la impreson, la malverdan impreson, kion ili lasos je la tero. Ili nur konsideras kiom kaj kiel ili lukros persone. Unuflanke ili konsterniĝas kiam arestito sin masturbas en karcero (vidu pli frua blogero). Aliflanke ili sin diskulpas kiam ili mem detruas la atmosferon por profiti je si memoj. Ayn-Rand-e ili preferas mortigi ĉiujn aliajn por gajni unu centon ol serĉi enkore pri kio estus pli bona por homanaro tuta. Kaj al ili vi, ne-usonanoj, volas dari kredon? Ververe, ĉu, vi volas fidi je ili? Vi emas kredi je la propagando usona? Kiel usonano mem, mi avertas vin: Repripensu!

2007-07-25

Ne nur amoro - ksenofobio usona por politikaj celoj

En alia hodiaŭa novaĵo en Miami Herald kaj en El Nuevo sentano Rubio de la ‘Republika Partio’ atakis ŝtatestron Crist (Krist) por liaj “eŭropaj” ideoj pri ekologio. Jen nova ekzemplo de usona esceptecismo – oni ilas ksenofobion por atingi politikajn celojn (nenio nova en la mondo!) Usono, diras Rubio, ne necesas eŭropan solvon por naturenergia problema – ne, ne, ne! Usono bezonas ‘libermerkatan’ solvon. Do la registaro ne devas, ne povas interveni. Oni devus lasi ĉion al la privataj korporacioj – ILI solvos la problemon. Do ĉu vere? Strange ke mi neniam vidis helpon pere de la loka elektrika (privata) monopolo Florida Power and Light (Florida Kurento kaj Lumo) por instali sunpanelojn. Ni vivas en loko kun kvazaŭ ĉiutaga sunumado fortega. Sed NENIU havas sunpanelojn por uzi la sunradiojn – NENIU! Estas eĉ najbarejoj kiu malpermesis ilin por la malbona aspekto!!! Usono estas progresema lando? Mi ne kredas!

Nazieska Coryus Veal torturas negrulon

En hodiaŭa Sun Sentinel oni raportis pri kaptito en malliberejo kiun iu prizona gardistino, nazieska Coryus Veal, metas antaŭ juĝon ĉar ŝi observes lin sin masturbando pere de sekreta spionkamero kiam li estis sola en karcero sia! Oni do klare komprenas kiel la usonanoj uzas seksumadon por kontroli aliujn. En Usono sekso, amoro, seksumado estas politikaj iloj por subpremi aliujn – ege utilaj iloj por ĉirkaŭiri homajn rajtojn. Legu antaŭajn, pli fruajn erojn de tiu ĉi blogo por kapti la amplekson kaj gradon de la sekspolicia usona. Ekzemplo de usona frenezado: se du adultoj interkonsentas kune amori en sekreta kaŝejo fore de privata bieno SUA, kie NENIU alia persono povas ilin sperti, vidi, aŭdi, eĉ flari, ili estas rompantaj aŭ transpaŝantaj la leĝon! Eĉ en privataj drinkejoj kie la drinkejestraro akceptas tiun amoradon ili estas krimuloj kontraŭ la usona ŝtato. Senviktima krimo, do! Imagu la kontraŭhumanan povon tio donas al senskrupululoj! Kiu nun povas, povus pensi pri Usono kiel homrajta lando? Mi ne! Homaj rajtoj usonaj ekzistas nur por la povhavantoj usone. Ili rajtas mensogi kaj sendi milojn da homoj al frua morto en Irako – kaj ili neniam sufras punon. Iu solsola arestito negra en karcero devas sufri por nura sinmasturbado! FI USONO! Kun Voltaire mi skribas: J’accuse!

2007-07-24

Mary Sanchez - kretenino gazetara

Mary Sanchez de la ĵurnalo Kansas City Star (Estrelo de Urbo de Kansas) opiniis ke progresemaj politikistoj en Usono perdas terenon nur ĉar ilin ne scias sloganumi kiel la destrekmuloj. La debatpunktoj de la livemuloj perdus ĉar ili estus tro ampleksaj tro kleraj kaj mondumecaj por simpla usonano. Ŭo, amiko! Tiu estas la natureco de saĝeco! La vero rare estas simpla. Vero ne agordas kun simpleco kaj kun kurtaj sloganoj! Vero kompleksas kun multara deveno.
La usonaj desktremuloj properas en tereno de motoj kaj ŝiboletoj. Tiuj estas preparitaj frazoj senmensaj. Facile pronuncitaj, tiuj formuloj kurtigas conversaciojn – mallongigas klarigojn – io kion oni nomas linguistan ekonomion. En la karaktero de homa parolo regas principo de ekonomio, t.e. uzi malpli energion por diri ion. Estas iu kodo aŭ metaforo kiu eksplikas sendetale. Do la peko de la livemuloj estas tro klarigi, tro klerigi, tro klimaksi! Se oni ne povas redukti siajn pensojn al sloganoj, oni ne povas pravi en Usono. Kia teorio plej povra por la popolo usona! Do la peko de la progresemuloj estas kredi ke la usononanoj NE estas kretenoj! Mary, akceptu mian partonpedon, sed la kretenino estas vi!

Fi, fi, fi Joy Prescott el Coral Springs!

“Mi memoras kiam la urbo estus emberasita por la konduto de gejoj en publikaj necesejoj…” skribis tiu Joy Prescott el Coral Springs! Tiun skribis urbanino de Broward? Ĉu ŝi volonte forgesas la skandalon de Cathy Willis kaj de Dan Danziger? Ĉu ŝi volonte forgesas la pekojn de pastro Kennedy kun sia sekretariino?
Mi klarigu: Fort Lauderdale en distrikto Broward estas centro de seksskandaloj. Antaŭ iuj 17 jaroj eksplodis novaĵoj pri sekso en la urbo: Iu policiano sinjoro Willis havis nimfomanian edzinon kiu ne kontentiĝis sole kun la kaco de sia edzo. Do policiano Willis vendis la amorservojn de la edzino al aliaj viroj. Sed por kontentigi sin, li sin kaŝis en la dormeja ŝranko kaj filmis la amoradojn de sia edzino. Unu de ŝiaj kliento estis certa Dan Danziger, la estro de movado por forigi fimoraleculojn de Fort Lauderdale. Kia feliĉaĵo por homofoba pastor Kennedy kiu tiatempe estris movadon por forigi gejojn de Fort Lauderdale - ĉar ĝuste tiam publikiĝis informoj pri liaj eksteredzecaj amorludoj kun sekretariino de la preĝoj kie li oficiis! Tiel la preso forgesis liajn pekojn kaj enfokusigis atenton sur Dan Danziger, kiu malaperis por vivi ie en la centro de Usono. La tiama publike pruda policiestro ankaŭ perdis sian poŝtenon, iu Nick Navarro.

2007-07-22

Eric Giunta kaj Robert Moon - du homofoboj

En hodiaŭa Sun Sentinel aperis du leteroj de leĝantoj kiuj subtenas la urbestron de Fort Lauderdale kiu estas malkaŝema homofobo, provrul-fobo, senhejmul-fobo. Tiuj du leĝantoj homofobaj – ambaŭ viroj – defendis la rimarkojn de tiu urbestro Naugle kiu diris ke gejoj serĉas sekskontaktojn en publikaj necesejoj. Nu, en aliaj landoj, kiel en Germanio, tio ne ŝajnas esti problemo ĝenerala. Plue, en Fort Lauderdale mem la policiestro diris ke en la lastaj du jaroj oni nur arestis du homojn por tiaj aktivecoj – kaj la distrikto havas pli ol milionan habitantaron kaj milionojn da turistoj. Ĉu eble la policio ne faras sian taskon? Mi dubas. Eble sinjoro Giunta kaj sinjoro Moon havas sekretajn seksfantaziojn kiel eble ankaŭ havas la urbestro, Naugle. Fakte, tiujtage la policio en alia urbo arestis kongresanon por seksumado en necesejo. Li proponis midzi policianon por pago de $20. Sed tiu aparta kongresano ankaŭ subtenis pli striktajn leĝojn kontraŭ geja seksumado en publiko – krome li estas edzo kun gefiloj li arde ‘defendas edzecon’. Nun li ricovos punon pli triktan por propraj novaj leĝoj! Klare, li havis seksumajn fantaziojn!

2007-07-16

Se vi ne estas anglo, vi ne estas usonano

Hodiaŭ vespere en la publika televizprogramo oni parolis pri la masakro de Haymarket Square en Ĉikago la 4n de majo de 1886. Poste oni mortpendumis August Spies, kiu naskiĝis en Germanio en 1855. La forsendo ne menciis nek momente la abomenon kontraŭ germanoj ĉilande – abomeno kiu daŭras hodiaŭ. Usonanoj ne amas germanojn, kvankam 35% da ili estas germandevenaj.
Fakte, se vi ne estas angladevena, vi ne estas ververa usonoano. Tio estas la ĉilando opinio. Usonanoj estus anglidoj. Malgraŭ la kontraanglaj ideoj de la revolucioj, la povhavantaj usonanoj rilatis sian povon al Anglio, Britio.
Kiel naciano kun familinomo Kvasnak mi neniam estos povhava en Usono. Mi estas duaklasa usonano.

2007-07-15

Nun vi povas akcii!

Nun estas tempo por akcio! La distrikto de Prince William County en usona ŝtato Virginio nun aprobis leĝon kiu malpermesas al fremduloj sen dokumentoj akceson al malsanulejoj, bibliotekoj, parkoj, ludejoj, eĉ lernejoj. Tio estas kontraŭ la 14a amendo de usona konstitucio. Signifikas ke malsana persono sen dokumentoj por esti en Usono eble mortus! Kiel malhumana! Iu John Stirrup fanfaronis kiom bona estas tiu leĝo. Vi povas legi pri li kaj pri la leĝo hispanlingve ĉe http://southflorida.elsentinel.com/ kaj usonlingve ĉe
http://www.sun-sentinel.com/news/nationworld/sfl-flaimmig0714nbjul14,0,1131717.story.
Poste de legi, skribu al tiuj malhumanuloj pri tiu John Stirrup: Gainesville@pwcgov.org
Vi povas skribi en Esperanto aŭ en iu-ajna lingvo. Ŝajnas ke la tie-uloj ne komprenas ke ili vivas en mondo ne nur en distrikto. Ili ne volas kompreni ke mondo ne vivas ere sed kune. Eble se ili ricevas multajn kolerajn leterojn ili ekkomprenos tio.

2007-07-11

Mi preskaŭ ne scias kie komenci hodiaŭ

La ksenofobio en Usono kreskas tiom rapide – nature kune kun la homofobio kaj la rasismo. Ŝajnas al mi ke la usonanoj estas kun la araboj, la koreanoj kaj la japanoj inter la plej memamaj kaj aliulmalamaj popoloj de la mondo. Kiam mi legas abomenemajn leterojn en The Herald de personoj kiel Devora Gil kaj Barbara Gershun (ambaŭ de Miami), personoj kiuj ŝajnas ami kaj respekti nur siajn proprajn rasojn kaj etniojn mi min demandas kial The Herald publikigas ilin – por subteni ilin aŭ por montri kiel fikoraj homoj en suda Florido povas esti.
Sed samtempe oni nun havas novaĵojn el aliaj partoj de Usono kie oni akceptas drakoneskajn leĝojn kontraŭ fremduloj. Oni ne volas ties infanojn en la lernejoj, en urbaj parkoj kaj ludejoj aŭ en la hospitaloj! Ah, jes! Mi devas mencii ke tiuj malamplenaj usonanoj sin titolas ‘kristanoj’. Eble ili ne komprenis la mesaĝon de Sodomo kaj Gemoro, kies pekoj NE estis de seksuma naturo sed male de malgastamo. La manko de amo por aliuloj faris el la koroj de la tieaj urbanoj kolonoj de salo!
Hieraŭ the Herald publikigis sensencan artikolon skribita por Jonah Goldberg. Ĉiam kiam mi perdas tempon legante la artikolojn de tiu demagogo mi ĵuras ke mi neniam plu malŝparos tempon legante liaj rubvortojn. Hieraŭ ekzemple li perdis tri kolumnojn parolante pri kial Obama ne gajnos la prezidentoficon. Fakte, li ne menciis ni unu veran kaŭzon. Li eble ne ŝatas Obama-n ĉar Obama estas demokratano kaj Goldberg estas memdeklarita ‘konservamulo’ – sed Goldberg ne skribis tion. Anstataŭe li skribis ion pri la deveno de Obama – blanka patrino, afrika patro – pri lia nomo kaj mi ne scias plu… Ĉiuj kialoj havis efikon de kovra argumento, de argumento kiu kamuflis la veran kialon: Obama estas laŭ usona ‘unu sangguto’-teorio negrulo. En usona pensmaniero iu kun unu guto da negra sango estas negrulo. Do fakte, Goldberg ludis pri la haŭtkoloro de Obama kaj pri lia ona afrika deveno. Li volis ‘flati la popolon kaj eksciti ties pasiojn anstataŭ eduki ties prudentojn’ (Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, 1970 – la difino de demagogo). Kaj The Herald publikigas tiun fiaĵon! Mi min demandas kial?

2007-07-09

Maldungis oni Bill Proenza!

Interesa estas novevento en la usona centro por prediko de uraganoj: la nova estro de tiu agentejo publike admonis la nuntempan registraron por sub-subteni finance la agentejon. Aparte temis pri vetersatelito kiu maljunas kaj ĉiam pli malfunkcias. Do la kapacitoj por antaŭdiri la padon de onta uragano etiĝas continuade. Kvankam tratas de nacia sekureco, la registaro usona maldungis lin. Oni klarigis al la publiko ke li ne havis estrajn kvalitojn. KAJ LA UNSONANOJ MANĜIS TION!!!!! Do li pravis sed li eraris ĉar li publike avertis pri la danĝeron, ne diskrete kiel fairs liaj antaŭuloj sinefike.
Usonanoj ne ŝatas malagrablaĵojn. Ili preferas prisilentigi ilin. Ili preferas enmeti la kapon en la sablon strutmaniere. Oni preferas trankvilon al demandoj. Tiel estas en Irako. Tiel estas kun la temo de povreco usona. Tiel estas kun malamo usona. Tiel estas kun racismo. Tiel estas kun la saneco. Kun korupteco. Oni ŝajnigas publikan blindecon.
Kaj tio estas ĉiutaga karakterero usona. Evitu la malplezurigan! Evitu konfliktojn! Se ekas konfliktoj, ataku la mesaĝiston kaj malatentu la substancon.
Kiu intentas trati kun usonanoj sciu tion! Oni ridetas fronte alfronte. Dorse turnite, oni ponardas! Estas perfidema kulturo kun bazo en viktoriana Anglio. Ŝajnŝajnemluoj traktas spuertrafi aliajn ŝajnŝajnemluojn.

2007-07-08

Do je la bazo de usona revolucio estis deziro de akirado de mono – ne simple altaj filozofaj idealoj de libereco per se kiel oni instruas nin en la lernejo. Jes, oni volis liberecon sed ne abstrakte. Oni volis esti libera por gajni monon. Tiel do strange aspektis la leĝoj de la novnaskita nacio kontraŭ hejma distilado de ŭiskio. Usonaj soldatoj sub komando el Ŭaŝingtono, la ĉefurbo, eĉ murdis kelkajn montaranojn por la privata farado de brando siahejme. Ja oni povus pensi ke la riĉuloj uzis unu mezurstangon por siaj komercadoj kaj alian por tiuj de la pokposedantoj. Esti povra en Usono eĉ nuntempe valoras kiel esti pigra aŭ stulta - aŭ ambaŭ samtempe. Malriĉuloj ĉilande sin sentas sen respekto ja sen honoro en sia propra hejmlando. Tiel ili ofte kondutas kolere kaj agresive. Ili estas la malgranduloj, la etuloj, la nevidatuloj en nia socio. Por sin vidigi ili skuas flagojn usonajn kaj trumpetas sian naciismon publike kaj kun ega vervo.

2007-07-07


Kia nacio estas Usono? Kiuj estas la unsonanoj? Kiaj estas la usonanoj?

Usono estas nacio kiu naskiĝis en la jaro 1776. La riĉaj anglaj terposedantoj instigis al revolucio kontraŭ brita reĝo Georgo III kiu demandis ĉiam pli altajn impoŝtojn, aparte por varoj enŝipigintaj de Anglio, la ununura lando el kiu oni rajtis ricevi varojn laŭ brita leĝo. Kelkaj usonaj (“kolonistaj”) aristokratoj kiel Georgo Ŭaŝingtono malŝatis tiujn leĝojn ĉar ili impoŝtigis varojn el Eŭropo. La finfina leĝo kio komencigis la usonan revolucion kontraŭ Britio estis demando de impoŝto por teo. Tiatempe oni ne havis kafon por komenci la labortagon. La plej komuna vekiga drogo tiame estis teo. Usonanoj kredas ke efektiva atingo estas pruvo de bona civitaneco kaj uzas vekigajn drogajn tiel kafeino por atingi tiun sukceson. Impoŝtoj kontraŭ la teo estis damnoj kontraŭ produktiveco. La brita trono malhelpis anglajn kolonistojn en sia denaska rajto je produktado de varoj kaj riĉaĵoj.

2007-07-06

Usona esceptecismo

En la eldono de 4a de julio, sinjoro Pitts skribis ke al li plaĉas la nocio de ‘usona esceptecismo’ ĉar ĝi volas esprimi la ‘grandecon’ de Usono. Por li, Usono estas la plej granda nacio de la mondo. Klare li voleme forgesas la malrespekton de homaraj rajtoj kaj la ĉie-senteblan malamon kontraŭ mainoritatoj enlande. Surprizas aparte ĉar Leonard Pitts estas negrulo kaj ofte skribas pri la maljustaĵojn ke li kaj liaj samaspektuloj sufras en la ĉiutaga vivo en Usono. Nuntempe eĉ la Superega Kortumo juĝis ke haŭtfarbo ne povas esti uzata kiel bazo por sekurigi ke klasoj en lernejoj restu diversaj. Do oni devas esti ‘farbblinda’, laŭ ili, kaj se estas 100% da blankhaŭtuoj en unu lernejo kaj 100% da negrahaŭtuloj en alia, ‘okejas’!
Ah, mia karaj samlandanoj! Jes, vi estas esceptaj – escepte blindaj pri la mondo.

2007-07-02

Miami Herald en la korlando usona

Ĉu sudorienta Florido nun apartenas al la ‘korlando’ de Usono?
En Usono, oni nomas la agrikultureskajn ŝtatojn la ‘korlando’. Tratas de ŝtatoj en la mezo de Usono, ne ĉe la marbordoj. En tiuj ŝtatoj la civitanoj estas plimulte protestantoj, konservemuloj, blankuloj. Ili reprezentas siakrede la pra-Usonon, la Usonon de la 19ª jarcento antaŭ la industria ‘revolucio’. Do ili sin kredas la ‘veraj’ usonanoj.
En la hodiaŭa, ĉimatena Miami Herald oni povis legi titolpaĝan artikolon kiu transportis la leganton al korlando: Kun grandega buntbildo la Miami Herald informis pri protestanta biblioinstruado en rulŝuejoj!!!! La mondproblemoj ‘loĝantaris’ en la internegaj paĝoj inter anoncoj pri promocioj de subvestoj kaj domvendadoj.
La problemoj de Hamaso kaj Israelí, la usona invado de Irako, la problemoj en Afganistano kaj Pakistano, la eventoj del mondo tutkorte interesas malpli ol iuj religifanatikoj protestantaj. Ah, la korlando! La valoroj de vera Usono! La ververaj valoroj de Miami Herald!

2007-06-30

Mister Lindeman de Miami

En la hieraŭa Herald (la eldono de 29a de junio de 2007) iu Mister Lindeman en Miami skribis ke oni devus deporti ĉiujn enmigrantojn sen dokumentoj. Li devas esti feliĉega ke la movado Know-Nothings ne forsendis liajn svedajn praulojn kiam ili alvenis sen dokumentoj. Mi ververe satas je tiuj racistoj kaj sinamantoj kiuj volas dikti al mondo kiel vivi! Tiu ‘kara’ Mister Lindeman verŝajne ne ŝatus pagi pli por tomatoj kaj salatlaktukoj rikoltataj per usonanoj kiuj postulus pli altan salajron aŭ kiuj rektrekte rifuzus tiun laboron je kiuajn salajro. Ah, Mister Lindeman! Vi estas miopulo!!!!
La Know-nothings (Nenionsciuloj) estis anglosaksondevena bandaĉo kiu formiĝis dum 19a jarcento. Ili atakis enmigrantojn el ĉiuj landoj krom Anglio. Ili abomenis katolikulojn, afrikdevenulojn, fakte ĉiujn krom angloj. Ah, kara Mister LIndeman, mi supozas ke vi ne perdis longan tempon legante usonan historion! Do, ĉitiam estus bona momento por komenci lerni pri via propra lando!

2007-06-26

La Miami Herald kaj El Nuevo ne komprenas

La ‘geheraldoj’ (usonlingva kaj novmond-hispanlingva) estas ververe, vortvorte gaz-et-oj, t.e. malgrandaj gazoj kiuj pretendas kovri vundon de malscio. Fakte ili ne malfluigas la kuron de sango – ili instigas ĝin!
Dum la lastaj semajnoj ili raportis pri la situacio de afrikdevenaj popoloj en Latinameriko, do la landoj sudaj de Usono. Oni tute forgesis la latinan Amerikon en Kebeko kaj Luisiano. Tant pis, mon vieux! Interesas nur sensacia raporteskado por ellogi dolarojn el scivolemaj monujoj. La tuta raportaro okazis ekde usonaj okuloj.
Mi ne volas diri ke ne ekzistas rasismo en latinlingvaj langoj. Male! Sed por kompreni tiun rasismon necesas pli neŭtrala trakto. Ekzemple, en la serilasta reportero Leonard Pitts, afrikdevena usonano, vizitas Brazilon. Li apte rimarkas ke Brazilo ankoraŭ sufras la malhelpon de rasismo. Sed li ne komprenas la malsamecon de brazila kaj usona afrikofobioj. En Brazilo neniam ekzistis Ku-Kluks-Klano. Tie oni ne linĉis geulojn por haŭtkoloro aŭ etnia deveno. Neniam oni batalis kontraŭ la klerigo de negruloj, enmigrintoj, indiĝenuloj aŭ aliaj malplimultanoj. La brazila pensmaniero ekde de ĉiam baziĝadis sur hierarkia strukturo de katolika eklezio. Nuntempe perdas la katolika eklezio povon kaj influon nepre ĉar ĝi estas malfleksebla. Brazila socio, male je usona-angla socio, dependas de familiaj ligoj, sangaj ligoj ne de ekonomiaj pensmanieroj.
Kvazaŭ duono da brazilanoj havas miksan sangon. Kompreneble tiu cifro daŭre opiĝas ĉar ‘amo estas blinda’ apartege en latinaj landoj. Tiakulture ampasio kaj amoremo superas klare je ‘rasaj limoj’. Oni povas antaŭdiri ke onte Brazilo havos loĝantaron ĉiam pli plu- kaj mikskoloran. Iam ajn Brazilo eble havos apartan rason brazilan. Jam ekzistas tiel nomataj ‘brazilaj okuloj’!
Morgaŭ mi komentos pri la ‘faveloj’, brazilaj kvartalaĉoj kaj kiel la usonanoj ne komprenas ilin.

2007-06-25

Malvidebligo estas pli fia ol kalumni!

La 25an de junio de 2007
La fifamaj ĵurnaloj Herald (The Miami Herald kaj El Nuevo Herald) ne raportis pri la gegaja fiereca festo de hieraŭa tago ĉitie en Fort Lauderdale! Kiel ne okazis! Ili tute ignoris la paradon kaj la politikistojn kiuj partoprenis! Tiel ili malvidebligis nin – kaj tio estas pli fifia ol kalumni nin!

2007-06-24

Bonan vesperon!

Ekde nun, tiu-ĉi blogo estos en Esperanto! Esperanto estas la internacia lingvo kaj mi estas internacianimulo. Mi estas malnaciisto. Mi planos kritiki la artikolojn de Miami Herald kaj El Nuevo Herald ĉitie. Ili ofte skribas stultaĵojn pri internacia vivo, stultaĵojn por influi malbonume la legantojn en senco de usona capitalista sistema. Eble mi aldonos usonlingvajn aŭ germanlingvajn klarigojn.

Von hieran wird dieser Blog auf Esperanto sein, da Esperanto eine internationale Sprache ist und da ich ein Mensch mit einer internationalen Seele bin. Ich möchte hier Aritkel der Tageszeitungen Miami Herald und El Nuevo Herald kritisieren. Diese Blätter veröffentlichen oft Albernheiten, um die Leser zu verwirren, im Sinner des US kapitalistischen Systems. Vielleicht gebe ich dann auch amerikanischsprachige Erklärungen hinzu.

Robb's Curriculum VitaeRobert Neil Kvasnak Curriculum Vitae
E-mail: rkvasnak@fau.edu / robbkvasnak@hotmail.com


Education is my passion, both as a teacher and as a student, for a good teacher is always a student. From every class I have taught, I have learned. I owe this knowledge to every forthcoming class of mine.

EDUCATION
Present: Post-graduate (doctoral level) studies in education/ second language acquisition at FAU/College of Education.
2004: M.Ed. Education (Curriculum and Instruction) with emphasis on Second Language Acquisition;
2004: Florida Teaching Certificate in German, French and Spanish
1994: Nova Southeastern University, School of Business and Entrepreneurship, Miami FL: Fundamentals of Financial Planning
1994: American Institute of Banking, University of Miami, Miami FL: International Banking (Grade: 94% = A)
1994: Florida International University, Miami FL: International letters of Credit (non-credit course)
1990: Ankara University, Tömer Institute in Izmir, Turkey: Diploma in Turkish (Grade: 99%)
1970-1975: Johann-Wolfgang von Goethe University, Frankfurt, Germany: Chinese Philology, Social Linguistics, Scandinavian Studies
1965-1968: University of Pittsburgh, Pittsburgh PA: B.A. in Cultural Anthropology with minor in German

AREAS OF RESEARCH
Second Language Acquisition, Educating ESL and other minority students, Teacher education, Inclusive curriculum for a classroom of diversity, African American studies

TEACHING EXPERIENCE, WORK EXPERIENCE

4/05 to present: teaching TESOL for teachers, College of Education at FAU
4/05 to present: Research Assistant to Dr. Hani Zainuddin and Dr. Angela Rhone in the College of Education at FAU

9/05 to 12/05: teaching ESOL at Broward Community College
4/05 to 8/05: teaching ESOL at Nova Southeast University

6/03 to 4/05: Wilton Manors Elementary. I taught Spanish and ESOL in kindergarten through 5th grade.

8/02 to 6/03: Western High School, 9th Grade Annex, Davie FL. (954-370-1600) French and Spanish in 9th grade

03/02 to 08/02 Transition to Teaching, FAU and Broward School Board New Educators Program under the auspices of Marge Sasse and Dr. Bob Parks [954-236-1623], including a 2-month internship at Horizon Elementary, 4th grade Apr – June 2002

1/00 to 1/02 Director of Executive Training Department, C.E.S. Embassy, 301 Las Olas Blvd., Ft. Lauderdale FL [954-522-8810]: Headed department teaching foreign executives English as a second language and concepts of American business and banking and also coordinator of the ‘English in the Working World’ program, which places students in internships.

11/97 to 1/00 Language Consultant at academia linguistica, Inc., 572 NE 34th Street, Oakland Park FL 33334 [954-821-6317]: Language Consultant, translator, teacher [English, Spanish, German, French, Turkish, etc.], interpreter, writer.

5/97 to 10/97 Foreign Exchange Officer, Pfandkredit-Geldwechsel-Anstalt, Joachimstalerstr. 7-9, D-10623 Berlin, Germany: Supervised setting up on-line system of currency calculations, including triangularization problems for the European Community.

4/93 to 4/97 Personal Banker, Citibank, 160 Lincoln Rd., Miami Beach FL 33139 [1-800-274-6660], Opened and serviced Money Management Accounts for domestic and foreign customers, pro-actively maintaining customer contact.

4/91 to 4/93 Language Consultant, Professional Translating Services, Inc., 44 W. Flagler St. (Suite 540), Miami FL 33130, Taught ESOL and did translating, interpreting, voice-overs

Awards
Graduate Student of the Year 2006, Florida Atlantic University, College of Education

Volunteer Work
I joined the voluntary literacy coalition ‘Read Dade’, when I lived in Miami and became Laubach certified, i.e. officially recognized as a literacy teacher.
Organized and headed free workshop on language acquisition at Border’s Books in Ft. Lauderdale.
Kids in Distress, a home for abused children, summer 2004
Led workshop on ‘Bilingual Education in America’ at Broward Public Schools’ conference, Kaleidoscope of Languages, March 2003

Publications
Wrote and published book entitled: “Foreign Languages Made Easy” - a guide to independent language learning. [available on amazon.com]
PowerPoint Presentation on narrative strategies of second-language students at http://student.fau.edu/rkvasnak/web/Narrative%20Strategies.ppt

Professional Training
Florida State permanent teaching certificate in Spanish, German, French
Professional translator, linguist, and expert in language teaching, specialized in English, German, French and Spanish for non-native speakers, also possessing excellent knowledge of Norwegian, Turkish, Danish, Italian, Portuguese, and Esperanto. Working knowledge of several other languages, including Dutch, Swedish, and Chinese [Mandarin].


References:
Dr. Angela Rhone, Florida Atlantic University, College of Education. Telephone number: 954-236-1035
Dr. Penelope Fritzer, Florida Atlantic University, College of Education, Telephone number: 561-297-3588